นวัตกรรมสำหรับชาวประมง: ผลิตภัณฑ์ปลาสลิลแดดเดียว

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง: เครื่องผัด/กวนอัตโนมัติ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: การอบแห้งสับปะรด

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

เครื่องสลัดน้ำมัน

เครื่องตัดกล้วยกวน

เครื่องสไลด์กล้วยพร้อมทอด

เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ

เตาอบลมร้อน