นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: การอบแห้งสับปะรด

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

เครื่องสลัดน้ำมัน

เครื่องตัดกล้วยกวน

เครื่องสไลด์กล้วยพร้อมทอด

เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ

เตาอบลมร้อน

เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ (Coffee Bean Separator Machine)

เครื่องปั่นแบบเหวี่ยงแยกเมล็ดและน้ำผลไม้ (Blender centrifuge seeds and juice)