4 GRAINE สำหรับบรรเทาอาการไมเกรน

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบกรอบเสริมเชื้อโปรไบโอติก

ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุด 100% น้ำมังคุดพร้อมดื่มและแยมมังคุด

ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวพร้อมดื่ม

เครื่องบดแป้งกล้วย

เครื่องตัดกล้วยกวน

เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ