เตาอบลมร้อน

พญาเล็บครุฑ ( Seed of Power )

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต (The Seed of Life)

แอลกอฮอล์ กับ ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

10 สุดยอดแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2020 โดย Gartner The series Ep1: Hyperautomation (ไฮเปอร์ออโตเมชัน)

เครื่องชุบเคลือบถุงมือผ้าด้วยยางพาราแบบจานหมุนเป็นจังหวะ

เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ (Coffee Bean Separator Machine)

เครื่องปั่นแบบเหวี่ยงแยกเมล็ดและน้ำผลไม้ (Blender centrifuge seeds and juice)