ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567
✅ เปิดรับข้อเสนอโครงการ 15 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.)
✅ รายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3834

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 24 พ.ค. 67 เวลา 17.00 น. คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม