สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2568

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11818

ประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11816