กิจกรรม Sharing ประจำเดือนมีนาคม 2564: เล่าเรื่องด้วย info ไขข้อข้องใจกับคำถามที่หน่วยงานคุณพบบ่อย

กิจกรรม Sharing ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564: เล่าเรื่องด้วยคลิป “หน่วยงานที่รัก”

กิจกรรม Sharing ประจำเดือนมกราคม 2564: Storytelling by Photgraphy เล่าเรื่องการทำงานด้วยภาพ

Storytelling #3 สูตรการเล่าเรื่องแบบที่ 3-4

Storytelling #2 สูตรการเล่าเรื่องแบบที่ 1-2

Storytelling #1 เล่าอย่างไรให้เกิด Impact

Tools for KM