กิจกรรม Sharing ประจำเดือนมีนาคม 2564: เล่าเรื่องด้วย info ไขข้อข้องใจกับคำถามที่หน่วยงานคุณพบบ่อย

กิจกรรม Sharing ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564: เล่าเรื่องด้วยคลิป “หน่วยงานที่รัก”

One Point Lesson เครื่องมือจัดการความรู้ที่เหมาะสมในช่วง WFH

ขั้นตอนการสร้าง Security Awareness อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้ไหมว่า KM ช่วยในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้

กิจกรรม Sharing ประจำเดือนมกราคม 2564: Storytelling by Photgraphy เล่าเรื่องการทำงานด้วยภาพ

5 วิธีในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรม (Innovation Culture)

ขั้นตอนการทำ KM วว.

แนวทางการทำ KM ของ วว.

กิจกรรมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการทำ KM ประจำปี 2563