วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น TEXT ด้วย Google Drive

มาทำความรู้จักศัพท์ PDPA: Privacy Policy/Privacy Notice

10 เทคโนโลยีช่วง post COVID-19

PDPA: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

8 ประเด็นสำคัญ PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการสร้าง Security Awareness อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน – การเช็คเอาท์ ด้วย ไทยชนะ จาก ศบค.

คู่มือสำหรับประชาชน – การเช็คอิน ด้วย ไทยชนะ จาก ศบค.

เทคโนโลยีแห่งอนาคต: People Centricity

มาทำธุรกรรมการเงินแบบ “แตะจ่าย” กันเถอะ