นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: กรรมวิธีการบ่มกล้วยหอมทองอินทรีย์ (ตู้บ่มกล้วยหอมทองแบบเคลื่อนย้ายได้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*