นวัตกรรม สำหรับกลุ่มวัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และดินพร้อมปลูก: น้ำหมักชีวภาพจากแบคทีเรีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*