เครื่องสลัดน้ำมัน

เครื่องบดแป้งกล้วย

เครื่องตัดกล้วยกวน