Herb The series #17 วิธีการสกัดสารสำคัญ: Supercritical Fluid Extraction: SFE หรือการสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Herb The series #16 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction: MAE)

Herb The series #15 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิก (Ultrasound-assisted extraction: UAE)

Herb The series #7 เทคนิคการสกัดสารสำคัญ: สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการสกัด