Herb The series #17 วิธีการสกัดสารสำคัญ: Supercritical Fluid Extraction: SFE หรือการสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Herb The series #15 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิก (Ultrasound-assisted extraction: UAE)

Herb The series #14 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet extraction)

Herb The series #8 เทคนิคการสกัดสารสำคัญ: การเลือกตัวทำละลายในการสกัด

Herb The series #4 สารสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย

สูตรตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่าย และสุขภาพดีไปในตัว สวยด้วย ประหยัดด้วย มาดูกันค่ะ เพียงคลิกที่ ชื่อสูตรตำรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย ก็จะเห็น Clip สื่อความรู้น่ารักๆ