นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: เครื่องทับกล้วยแผ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*