ช่องทางการชำระเงินของ วว. ผ่าน Net Banking

พบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีๆ ในวันเด็ก ปี 2561 จาก วว. ที่ทำเนียบรัฐบาล และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Infographic 6 กลุ่มเทคโนโลยี วว.