Herb The series #12 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux extraction)

One Point Lesson เครื่องมือจัดการความรู้ที่เหมาะสมในช่วง WFH

ขั้นตอนการสร้าง Security Awareness อย่างมีประสิทธิภาพ

เห็ดนิ้วมือคนตาย หน้าตาเป็นแบบนี้ ไม่แนะนำให้กินนะคะ

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด: ชุดผลิตไอน้ำชีวมวลเพื่อฆ่าเชื้อในก้อนเห็ด

ทานข้าวนอกบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องอบรำข้าว

ซื้อของจากซุเปอร์มาร์เก็ตอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19

รู้ไหมว่า KM ช่วยในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้

ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19