รู้ไหมว่า KM ช่วยในเรื่องการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในได้

ข้อควรปฏิบัติในการกักตัว 14 วัน ของกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Herb The series #11 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การต้ม (Decoction)

7 วิธีเพื่อช่วยลดการระบาดของ โควิด-19

Herb The series #10 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลซึม (Percolation)

5 วิธีในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรม (Innovation Culture)

Herb The series #9 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบแช่หมัก (Maceration)

การวิจัยและพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ

วิธีเข้าสู่ระบบ Intranet วว. หรือ TISTR INTRANET

วิธีเข้าสู่ระบบขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)