เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : บล็อกประสาน วว.

บล็อกประสาน วว.บล็อกประสาน วว. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นวัสดุก่อรับน้ำหนักที่ได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อก เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้าง โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือ…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : บล็อกประสาน วว.

วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : ตัวเร่งปฎิกริยา

  ตัวเร่งปฎิกริยา ปัจจุบันกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลากหลายด้าน ทั้งการขาดแคลนพลังงาน ต้นทุนและการก่อมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการทางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นปัจจั…

View More วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : ตัวเร่งปฎิกริยา

วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : เทคโนโลยีเมมเบรน

เทคโนโลยีเมมเบรน เทคโนโลยีเมมเบรนเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยเป็นกระบวนการแยกสารที่สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนได้จำนวนมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่นวิธีการระเหย หรือวิธีการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อในอุตสาหก…

View More วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : เทคโนโลยีเมมเบรน

วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง Geotextile

วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง GEOTEXTILE วัสดุกันตลิ่งทางเลือกใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ (Geotextile) ผลิตจากวัตถุดิบทดแทนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ตลอดเวลา (Renewable Resource) ออกแบบให้มีช…

View More วัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม : วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง Geotextile

บริการเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิค non-Thermal Plasma

เคลือบผิววัสดุด้วย NON-THERMAL PLASMAnon-Thermal Plasma หรือ พลาสมาเย็นเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการปรับคุณสมบัติผิวหน้าวัสดุที่ไม่ต้องการให้วัสดุสัมผัสกับความร้อนสูง สามารถทำได้ที่ความดันใกล้เคียงบรรยากาศ และอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้…

View More บริการเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิค non-Thermal Plasma

บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence (XRF)

X-RAY FLUORESCENCE (XRF)XRF อาศัยหลักการดูดกลืนและคายพลังงานของวัสดุ เมื่อวัสดุได้รับรังสีเอกซ์เข้าไป ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในตัวอย่างจะดูดกลืนรังสีเอกซ์ และคายพลังงานออกมา เรียกว่าการเกิด Fluorescence โดยค่าพลังงานที่ออกมาจะขึ้นกับชนิดของธาตุที่อยู่ในวัสดุตัว…

View More บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence (XRF)

บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

X-RAY DIFFRACTION (XRD)XRD อาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ [W.L.Bragg, 1912] ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของ สารประกอบและแร่ สามารถแยกแยะประเภท และชนิดของวัสดุได้ว่ามีโครงสร้างผลึกแบบใด หรือเป็นแร่ชนิดใด โดยวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกมาใน…

View More บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

การทดสอบเครื่องกรองน้ำ และ ไส้กรอง มาตรฐาน มอก.

Visits: 43

View More การทดสอบเครื่องกรองน้ำ และ ไส้กรอง มาตรฐาน มอก.

บริการ InnoMAT services

*** Hi Light *** CATEGORIES CONTACT INNOMAT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทยโทรศัพท์ 0 2577 9427 (เลขา) 02577 9030 (ฝ่ายบริการลูกค้า)โทรสาร 0 2577 9526 …

View More บริการ InnoMAT services