ผลงานของ InnoMAT

ผลงานและผลิตภัณฑ์

>วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

>เทคโนโลยีเมมเบรน

>
ตัวเร่งปฎิกริย
>บล็อกประสาน วว.
>ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
>แผ่นยางปูพื้น
>ยางกันกระแทก
> ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม
(Denture Adhesive)

>เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุ
พลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

>เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

>เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

> XRD 

 XRF

>Surface Coating 

ติดต่อ :

Visits: 158