บริการ InnoMAT services

*** Hi Light ***


CATEGORIES

CONTACT INNOMAT

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2577 9427
โทรสาร 0 2577 9526

Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
35 Moo 3, Technopolis,
Ministry of Science and Technology,
Khlong 5, Khlong Luang, Pathumthani, Thailand, 12120
e-mail : siriporn@tistr.or.th
Call Center 0 2577 9300

Visits: 584