ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 Dr.Morita Koji และ Dr.Aunsaya Eksatit ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุและร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยทางด้านวัสดุยุคใหม่ ทั้…

View More ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน

วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน  5 มีนาคม 2024 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ         ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล …

View More วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน

ความเชี่ยวชาญ InnoMAT

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวรSiriporn Larpkiattaworn, Ph.D. ตำแหน่งผู้อำนวยการ ความเชี่ยวชาญAdvance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials ดร.อาริสา ใจอยู่Arisa Jaiyu, Ph.D. ดร.วาสนา ฆ้องวงศ์Wasana Kongwong, Ph.D. ความเชี่ยวชาญ :P…

View More ความเชี่ยวชาญ InnoMAT

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดเป็นเครื่องมือสำหรับบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย หรือการเคลื่อนไหวในท่าที่ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หรือผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดที่มีอาการยึดของเส้นเอ็น โดยเครื่องนี้ จะส่…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

  เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็กเครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว พลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหร…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “ไบโอสปลินท์ : Biosplint”เป็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกชีวภาพชนิดจำรูปได้หรือเรียกว่า “ไบโอสปลินท์ : Biosplint” โดยมีลักษณะเป็นแผ่น เมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัว สามารถดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆ และ…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive) ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)  ชนิดเนื้อครีม ผ่านมาตรฐาน ISO 10873: Denture Adhesive ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซล์ (Cutotoxicity Test) ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin Irritation T…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก

ยางกันกระแทกวัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันผลิตจากยางสังเคราะห์ จึงมีแนวคิดพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางธรรมชาติเชิงประกอบ ที่พัฒนาและดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีบนโมเลกุลยางธรรมชาติ เพื่อให้มีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางกันกระแทก รวมถึงพัฒนาส…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : แผ่นยางปูพื้น

แผ่นยางปูพื้น การผลิตแผ่นปูพื้นใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก มีพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. 2377-2559 ใช้ปูพื้นในงานที่หลากหลายเช่น ปูพื้นภายในอาคารเพื่อกันลิ่น ทำความสะอาดได้ง่าย มีสีสันที่สวยงาม สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแ…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : แผ่นยางปูพื้น

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา

ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราถุงมือผ้าเคลือบยางพารา ผลิตจากถุงมือผ้าฝ้ายชนิดถักทอที่ผ่านการเคลือบชั้นผิวหน้าสัมผัสด้านฝ่ามือด้วยยางพาราที่มีความนุ่มพิเศษ สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบยางพาราได้มากกว่า 5 เท่า สามารถใช้ได้ทั้งน้ำยางสดหรือน้ำยางข้น ถุงมือผ้าเคลือบยางพา…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา