ผลงานของ InnoMAT

ผลงานและผลิตภัณฑ์ >วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง>เทคโนโลยีเมมเบรน>ตัวเร่งปฎิกริยา >บล็อกประสาน วว.>ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา>แผ่นยางปูพื้น>ยางกันกระแทก > ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม(Denture Adhesive) >เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชี…

View More ผลงานของ InnoMAT

บริการ InnoMAT services

*** Hi Light *** CATEGORIES CONTACT INNOMAT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทยโทรศัพท์ 0 2577 9427 (เลขา) 02577 9030 (ฝ่ายบริการลูกค้า)โทรสาร 0 2577 9526 …

View More บริการ InnoMAT services