โครงการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชนสำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม เปิดรับข้อเสนอแนวคิด พร้อมยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ค่ะ

TISTR Service Tracking : การติดตามงานวิจัยและพัฒนา และการติดตามงานบริการวิจัย

TISTR E-BOOK

Halal Food Navigator

เห็ดเมืองหนาว (Mushroom Cultivation)

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ (Elderly Food)

ก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน (Biogas Production)

ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย (Thai Aroma)