วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

 
เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก
เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว พลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานทดลองทางด้านอุตสาหกรรมยาและห้องทดลองทางชีวภาพ มีราคาถูกกว่าเครื่องนำเข้าประมาณ 50% แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ  

e2

รายละเอียดเครื่องขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)                19 x 20 x 25
น้ำหนักเครื่อง                                        3 กิโลกรัม
กำลังไฟฟ้า                                            220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ขนาดกำลัง 90 วัตต์

ติดต่อ:

Visits: 47