ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 Dr.Morita Koji และ Dr.Aunsaya Eksatit ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุและร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยทางด้านวัสดุยุคใหม่ ทั้งนี้ ดร.ชุมพล บุษบก นักวิจัย ศนว.,ดร.วาสนา ฆ้องวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ศนว. ดร. อาริสา ใจอยู่ นักวิจัยอาวุโส และคณะให้การต้อนรับ (ภาพและข้อมูล : ดร.ชุมพล ศนว.)

Visits: 12