วว. จัดกิจกรรม TISTR Open Ecosystem 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “TISTR Open Ecosystem 2024” เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการไทย โชว์ศักยภาพโครงสร…

อ่านต่อ วว. จัดกิจกรรม TISTR Open Ecosystem 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการ/เทคนิคการผสมสารฝนหลวงทางเลือก ให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานเปิดการป…

อ่านต่อ วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการ/เทคนิคการผสมสารฝนหลวงทางเลือก ให้แก่บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชา…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

วว./บริษัท แพนฟู้ด จำกัด หารือความร่วมมือ…ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หา…

อ่านต่อ วว./บริษัท แพนฟู้ด จำกัด หารือความร่วมมือ…ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร เยี่ยม…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้…

อ่านต่อ วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

วว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ กระทรวง อว.

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โ…

อ่านต่อ วว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ กระทรวง อว.

วว. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง อว. ได้แก่ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว.    &…

อ่านต่อ วว. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567