วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้  พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและระนอง ภายใต้การประชุมคณะรัฐมนตรีสั…

อ่านต่อ วว. โชว์ผลงานไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้กินได้  พืชสกุลไทร เนื่องในงาน ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วว. ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2567

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้รับเกียรติเป็นประธานการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล…

อ่านต่อ วว. ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2567

วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสภาพัฒน์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เยี่ยมคารวะ นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภ…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสภาพัฒน์

วว. /วช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Quick win อว. จัดอบรมฟรี !  เพิ่มทักษะ ความรู้ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมฟรี !  จำนวน  4  หลักสูตร ภายใต้การดำเนินโค…

อ่านต่อ วว. /วช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Quick win อว. จัดอบรมฟรี !  เพิ่มทักษะ ความรู้ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025

วว. โชว์ผลงาน “60 ปี กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาหาร” ในงานเกษตรสุรนารี 67 นครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง  นำผลงาน  “60 ปี วว. กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาห…

อ่านต่อ วว. โชว์ผลงาน “60 ปี กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาหาร” ในงานเกษตรสุรนารี 67 นครราชสีมา

วว. ผนึกกำลัง จุฬาฯ ร่วมมือวิชาการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (15 ม.ค. 2567 ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 ชั้น 8 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลัง จุฬาฯ ร่วมมือวิชาการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วว. โชว์กิจกรรม “สถานีสีเขียว : นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดงาน SCIENCE   AVENUE   ถนนสายวิทยาศาสตร์  รับ…

อ่านต่อ วว. โชว์กิจกรรม “สถานีสีเขียว : นวัตกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567

วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567  จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพน้อง ๆ หนูๆ เนื่องในวันเด็กแห…

อ่านต่อ วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567  จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

วว. ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand  “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน โดยประสบผลสำเร็จในการวางแนวทางและขับเคลื่อนแผนงานสำคัญที่ตรงความต้องการของประช…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand  “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”