วว. โชว์ผลงาน “60 ปี กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาหาร” ในงานเกษตรสุรนารี 67 นครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง  นำผลงาน  “60 ปี วว. กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาห…

อ่านต่อ วว. โชว์ผลงาน “60 ปี กับการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและความมั่นคงของพืชอาหาร” ในงานเกษตรสุรนารี 67 นครราชสีมา