วว. ร่วมแสดงความยินดี  ….75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฟิลิปปินส์

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้รับเกียรติจาก H.E. Ms. Millicent Cruz Paredes เอกอัครราชทู…

อ่านต่อ วว. ร่วมแสดงความยินดี  ….75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฟิลิปปินส์

วว. โชว์ ผลงาน “เบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์” ในงานแถลงข่าวงาน “วันนักประดิษฐ์ /รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ใน…

อ่านต่อ วว. โชว์ ผลงาน “เบญจมาศปลอดโรคเชิงพาณิชย์” ในงานแถลงข่าวงาน “วันนักประดิษฐ์ /รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567