วว. ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2567

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้รับเกียรติเป็นประธานการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล…

อ่านต่อ วว. ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2567

วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสภาพัฒน์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เยี่ยมคารวะ นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภ…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสภาพัฒน์

วว. /วช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Quick win อว. จัดอบรมฟรี !  เพิ่มทักษะ ความรู้ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมฟรี !  จำนวน  4  หลักสูตร ภายใต้การดำเนินโค…

อ่านต่อ วว. /วช. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Quick win อว. จัดอบรมฟรี !  เพิ่มทักษะ ความรู้ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025