วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567  จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพน้อง ๆ หนูๆ เนื่องในวันเด็กแห…

อ่านต่อ วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567  จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

วว. ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand  “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน โดยประสบผลสำเร็จในการวางแนวทางและขับเคลื่อนแผนงานสำคัญที่ตรงความต้องการของประช…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand  “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

วว. จัดกิจกรรม TISTR Open Ecosystem 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “TISTR Open Ecosystem 2024” เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการไทย โชว์ศักยภาพโครงสร…

อ่านต่อ วว. จัดกิจกรรม TISTR Open Ecosystem 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ผลักดันสู่มาตรฐานสากล