วว. ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ในงาน Future Thailand  “อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย”

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงผลงาน 3 เดือน โดยประสบผลสำเร็จในการวางแนวทางและขับเคลื่อนแผนงานสำคัญที่ตรงความต้องการของประชาชน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการยกเว้นค่าสมัครทีแคสเข้ามหาวิทยาลัยในรอบแอดมิชชั่น การจัดส่งดาวเทียมธีออส-2 ขึ้นสู่วงโคจร การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อเยาวชนไทยสู่สากล  การสนับสนุน Startup  รถไฟต้นแบบที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย  การพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับรถยนต์ไฟฟ้า EV สู่อุตสาหกรรม  เป็นต้น 

พร้อมทั้งจัดงาน ”Future Thailand“  เพื่อวางแนวทางอนาคตของ อว. ในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร อว. พร้อมนักวิจัยกว่า 800 คน ในการระดมสมอง ความคิดเห็น กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของ อว. ในการพัฒนาประเทศ  

โอกาสนี้  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมเป็นเกียรติและร่วมระดมความคิดด้วย  พร้อมนี้ นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผู้ประกอบการ นำผลงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูเซี่ยมพลัสเพื่อบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสส ผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” หรือ iENA 2023 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในวันที่  11 มกราคม  2567 ณ  สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ อว.  ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานในก้าวต่อไปว่าจะมุ่งเน้น “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และ ”วิจัย นวัตกรรมดี  ตอบโจทย์   ตรงความต้องการ” ประกอบด้วย  9 ประเด็นหลัก คือ

1) อยากเรียนต้องได้เรียน  

2) เรียนมีความสุข มีรายได้

 3) วิจัยและนวัตกรรมสำหรับคนไทยทุกคน

  4) อว. แฟร์ มหกรรมสินค้านวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก

  5) พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมชั้นนำของอาเซียน

 6) หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม  

7) เปิดศักราชใหม่อุตสาหกรรมอวกาศไทย  

8) อว.ขับเคลื่อน Soft  Power ไทยสู่ระดับโลก

9) กองทุนใหม่ สนับสนุนนักวิจัยและมหาวิทยาลัย  

“จากผลงานที่ได้ทำมาในช่วง 3 เดือน และงานที่จะทำต่อไปในอนาคต นโยบายสำหรับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรของกระทรวง อว. ทำให้ดิฉันมั่นใจ และเชื่อมั่นว่า อว. จะเป็นกระทรวงสำคัญในการช่วยพัฒนาอนาคตของประเทศไทย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวสรุป

………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์  สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9360

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506