วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567  จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพน้อง ๆ หนูๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  อว.  ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน” 

“สถานีสีเขียว … นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” พร้อมโชว์ “ตู้อัจฉริยะ..รวบรวมและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ”  ในงาน  SCIENCE AVENUE  ถนนสายวิทยาศาสตร์  รับวันเด็กแห่งชาติ 2567  ระหว่างวันที่  12-13 มกราคม 2567  เวลา 09.00-17.00 น. ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี   น้องๆ และผู้ปกครองจะได้ร่วมสนุก  “แยกพลาสติกก่อนทิ้ง รีไซเคิลต่อได้” ผ่านเกมรักษ์โลก อาทิ   เกมคิดส์ก่อนเท… แยกก่อนทิ้ง    เกมคิดส์รู้…คิดส์รักษ์  เกมรู้หรือไม่?…ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาสลายตัวนานเท่าไร ?

 เข้าชมฟรี !  สถานีวิจัยลำตะคอง…แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์      จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่  13  มกราคม  2567  เวลา 09.00-16.00 น.  ดังนี้

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1)  จัดแสดงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพรรณพืช

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2)  จัดแสดงวิวัฒนาการพรรณพฤกษา พืชดอกมหัศจรรย์ ความงามจากธรรมชาติ พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น สมุนไพรและเครื่องเทศ พืชเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีการใช้ประโยชน์มายาวนานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน   ศึกษาธรรมชาติ สัมผัสแมลงที่มีชีวิต โดยเฉพาะเหล่าผีเสื้อ ที่มาบินโชว์อวดโฉมละลานตา หรือจะเป็นเหล่าแมลงนักล่าภายใต้หน้ากากที่สวยงาม

………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9048

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr  IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506