วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชา…

อ่านต่อ วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ