วว. โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนขยะทำเงิน ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

นางสาวศุภมาส   อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2567 ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่ง อว. กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13  มกราคม 2567 ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน”

โอกาสนี้  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบหมายให้  นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร  ดร.เรวดี  อนุวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย  กลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ดร.ธนิสร์  วัยโรจนวงศ์  นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน  โดย วว. นำผลงานกิจกรรม “สถานีสีเขียว ตอน นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” และโชว์/สาธิต “ตู้อัจฉริยะ…รวบรวมและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ” ร่วมจัดนิทรรศการด้วย  (วันที่ 8 ม.ค. 2567 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวง อว. โยธี)

……………………………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์  สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9360

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506