วว. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ กระทรวง อว.

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โอกาสนี้ นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว.  คณะผู้บริหาร อว.  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโขติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย  ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริหาร  นางสาวกาญจนา  ทุมนานนท์  ผอ.สำนักผู้ว่าการ นางกุลศยา ระมัดตน  ผอ.กองบริหารบุคคล  นางสาวศิริวรรณ  จิตรเหล่าอาพร  ผอ.กองงานเลขานุการ  ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (โยธี)

……………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506