วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาการนำก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็น “วัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน”

ข้อดี คือ อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าการปลูกด้วยดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

หลักการ   นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะ และนำเชื้อต้านทานโรคพืช คือ ไตรโครเดอร์มาและยีสต์ ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อช่วยต้านทานโรคและชักนำความแข็งแรงให้กับพืช

ประโยชน์ของวัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยก้อนเห็ดเก่าใช้แล้ว  มีดังนี้

1) แก้ปัญหาการเน่าเสียของต้นกล้าทานตะวันระหว่างการเพาะปลูก เนื่องจากราสาเหตุโรคพืช

2) อัตราการงอกของต้นอ่อนทานตะวันเพิ่มขึ้น และน้ำหนักต้นมากขึ้นกว่าเดิม

3) ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ระยะเวลาการผลิต   4 วัน

ต้นทุนการผลิต  300 บาทต่ออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ชุด

ข้อแนะนำและควรระวัง

1) การตีก้อนเห็ดต้องตีป่นละเอียด

2) สถานที่คลุกต้องมีความสะอาดหรือกองปุ๋ยควรมีผ้าใบรอง

3) การเพาะเชื้อ พื้นที่ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

4) การรดน้ำต้นอ่อนทานตะวัน ต้องรดเช้า-เย็น เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการความชื้นสูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.  โทร. 0 2577 9000 

……………………………………..

📍นำเสนอข่าวงานวิจัยโดย   กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506