นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด: เครื่องใส่ปุ๋ยสับปะรด

CINSKIN ผลิตภัณฑ์นาโน ครีมต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ

แผ่นยางปูพื้น

เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์

เทคโนโลยีคัดแยกขยะ

ถ่านหอม 3 in 1

ถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง