วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบใบรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2022…

อ่านต่อ วว. รับมอบใบรับรอง ISO/IEC 27001 : 2022 ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ

วว. ร่วมพิธีเปิดงาน 2024 ATM Connect : Green Talent Development to EnhanceASEAN Economic Co-Creation and Sustainable Society through STI-Based Solutions

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ศิริพร ลาภเกียรต…

อ่านต่อ วว. ร่วมพิธีเปิดงาน 2024 ATM Connect : Green Talent Development to EnhanceASEAN Economic Co-Creation and Sustainable Society through STI-Based Solutions

วว. วิจัย พัฒนา บริการ ด้านบรรจุภัณฑ์ เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย

“บรรจุภัณฑ์” มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง ดึงดูด ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้า นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการช่วยเพิ่มมูลค่า (Adding value) และนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย…

อ่านต่อ วว. วิจัย พัฒนา บริการ ด้านบรรจุภัณฑ์ เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย