วว.ร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ @ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมศึกษาดูงาน Basic Environmenta…

อ่านต่อ วว.ร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ @ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วว. โชว์งานวิจัยบริการอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงาน ProPak Asia 2024 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ในงาน ProPak Philippines 2024 ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.67 – 2 ก.พ.67 ณ World Trad…

อ่านต่อ วว. โชว์งานวิจัยบริการอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในงาน ProPak Asia 2024 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออเดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   ภายใต้การดำเนินโครง…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พรีออเดอร์ “กุหลาบวาเลนไทน์” ส่งตรงจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย

วว. แนะผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒน…

อ่านต่อ วว. แนะผลิตฟางปรุงแต่งทดแทนหญ้า