วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม “รักโลก รักษ์พลังงาน”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จัดกิจกรรม…

อ่านต่อ วว. / กฟผ. เชิญร่วมกิจกรรม “รักโลก รักษ์พลังงาน”