เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

ผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุด 100% น้ำมังคุดพร้อมดื่มและแยมมังคุด

เครื่องปั่นแบบเหวี่ยงแยกเมล็ดและน้ำผลไม้ (Blender centrifuge seeds and juice)

เคล็ดลับสำหรับการแปรรูปอาหาร