ช่องทางการชำระเงินของ วว. ผ่าน Net Banking

จะอ่านข้อมูลข่าวสาร วว. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จากไหนกันนะ

Infographic 6 กลุ่มเทคโนโลยี วว.