การบำบัดโลหะหนักโดยใช้พืช

การประเมินค่าความเป็นพิษของสารเคมีโดยใช้พืชทดสอบ

การขยายพันธุ์หญ้าจิ้มฟันควาย (Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.) ในห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สถานีวิจัยลำตะคอง

“ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน” (Community Seed Bank)

ฐานข้อมูลพืชน้ำมันหอมระเหย (Thai Aroma)