นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว: เครื่องฉีดพ่นยาและตัดทางมะพร้าว

การสะสมของไมโครและนาโนพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร

เครื่องสลัดน้ำมัน

เครื่องบดแป้งกล้วย

เครื่องตัดกล้วยกวน

ถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง

เตาอบลมร้อน

ลักษณะ ธงไตรรงค์ ตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ. 2522