นวัตกรรม สำหรับกลุ่มพลังงาน: โรงตากแห้งผลิตผลการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*