ไซคอฟดี วัคซีน DNA ชนิดไร้เข็ม เพื่อป้องกันโควิด-19

เรื่องน่ารู้สำหรับคนทำงาน: ผู้รับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต

วัคซีน CHULACOV19

Top Strategic Technology Trends for 2021 #7 Intelligent composable business

เครื่องทอดสุญญากาศสำหรับแปรรูปผลไม้

เครื่องล้างผักผลไม้อัลตราโซนิกส์

แนวคิดของการทำงานแบบ AGILE

ถังอบถ่านแนวตั้งประสิทธิภาพสูง

เตาอบลมร้อน