นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: เครื่องคลุกผสมปรุงรสกล้วยฉาบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*