โควิดสายพันธุ์อินเดีย การกลายพันธุ์แบบ Triple Mutant

Herb The series #6 สารสำคัญ: ไกลโคไซด์ (glycoside)

“เทียนนกแก้ว มหัศจรรย์ไม้ดอก” (Impatiens psittacina Hook.f.)

Herb The series #5 สารสำคัญ: แอลคาลอยด์

Herb The series #4 สารสำคัญ: น้ำมันหอมระเหย

Functional Food ตัวช่วยเรื่องสุขภาพ