นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะพร้าว: เครื่องฉีดพ่นยาและตัดทางมะพร้าว

เทคโนโลยี 3-stage แก๊สซิไฟเออร์

เตาอบลมร้อน