ผลงานของ InnoAG

การผลิตเบญจมาศปลอดโรค : สู่การเข้าถึงโอกาสของเกษตรกรเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศนก. ร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช…

View More ผลงานของ InnoAG

InnoHERB Research

การให้บริการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลงานเด่น Product Picture Licensee ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย(ACHA) บ.อาช่าไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนาโนต้านความแก่ (nano anti-aging cream) “…

View More InnoHERB Research