รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs 2024

View More รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Cos for Thai’s SMEs เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

The story of flowers

ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยจากไม้ดอกไม้ประดับในหัวข้อ The story of flowers โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายงานวิจัย อาทิเช่น วว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว…

View More The story of flowers

ผลงานของ InnoAG

การผลิตเบญจมาศปลอดโรค : สู่การเข้าถึงโอกาสของเกษตรกรเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัยศนก. ร่วมกับนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช…

View More ผลงานของ InnoAG

InnoHERB Research

การให้บริการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลงานเด่น Product Picture Licensee ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าไทย(ACHA) บ.อาช่าไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนาโนต้านความแก่ (nano anti-aging cream) “…

View More InnoHERB Research

บริการ InnoHERB services

Patent ผลงานความเชี่ยวชาญจากนักวิจัย R&D พัฒนางานวิจัยตามความต้องการ Testing ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ Visits: 0

View More บริการ InnoHERB services